...
Hotline +842 8 3896 8021
Email: info@delfinvacuums.vn

Liên hệ

Delfin Vietnam | Máy hút bụi công nghiệp và hệ thống hút bụi trung tâm

Địa chỉ: 63 Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

SĐT: +84 977 997 844/ +842 8 3896 8021

Fax: +842 8 3896 8021

Email: info@delfinvacuums.vn