...
Hotline +842 8 3896 8021
Email: info@delfinvacuums.vn

Các nhà máy sản xuất sản phẩm gốm sứ như gạch, ngói, đồ gốm,… luôn luôn tạo ra một lượng cực lớn bụi và các mãnh vỡ, các mẫu phế thải khác trong khu vực làm việc. Máy hút bụi Delfin được ứng dụng để thu gom, xử lý toàn bộ bụi, mãnh vở ở các khu vực trên một cách hiệu quả nhất, ngay cả ở các khu vực có không gian hẹp, khó tiếp cận.