4533
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP HÚT CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG

Compact high performance industrial vacuum cleaner 3533 for local extraction
Included accessory kit

MISTRAL 4533 LÀ MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP 3 PHA NHỎ GỌN VÀ MẠNH MẼ NHẤT TRÊN THẾ GIỚI. ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TỪ NHIỀU NĂM NGHIÊN CỨU TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, DƯỢC PHẨM VÀ HÓA CHẤT, MISTRAL 4533 ĐƯỢC LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH THEO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT. ĐỘNG CƠ 3 PHA HIỆU SUẤT CAO ĐẢM BẢO LỰC HÚT LIÊN TỤC VÀ ỔN ĐỊNH TRONG DÂY CHUYỀN.
VỚI TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI VÀ KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN, MISTRAL 3533 LÀ MÁY HÚT BỤI THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG, VÀ CŨNG RẤT TIỆN DỤNG KHI CẦN VỆ SINH NỘI THẤT OTO.
MISTRAL 4533 CÓ PHIÊN BẢN CHỐNG CHÁY NỔ (ATEX CERTIFICATE).

Yêu cầu báo giá!