TC600
INDUSTRIAL VACUUM CLEANER FOR CNC MACHINE TOOL MAINTENANCE


TC600 là máy hút bụi mạnh nhất trong phạm vi tái chế và tách dầu ra khỏi chip. Tua bin mạnh mẽ, dung tích 600 lít chất lỏng và 75 lít cho chip. Xe nâng sẵn sàng để xử lý dễ dàng hơn, nó là giải pháp lý tưởng để hút dầu và nhũ tương từ các máy công cụ CNC, cũng như khi trộn với bụi hoặc bùn. Nhờ máy hút bụi này, vấn đề bảo trì máy công cụ đã là quá khứ.


Yêu cầu báo giá!