asbestos delfin solutions icone

 GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ BỤI AMIĂNG

Việc xử lý các vật liệu có chứa amiăng được quy định bởi các nghị định cụ thể mà các công ty trong ngành đều phải tuân thủ.

Việc loại bỏ và xử lý amiăng bao gồm tháo dỡ và cách ly vật liệu, trước khi vận chuyển đến bãi rác. Do đó, nguy cơ độc hại từ vật liệu sợi amiăng phải được xử lý triệt để và vĩnh viễn, và có thể thực hiện tương tự trong các nhà máy.

Bất kỳ loại công việc nào trên các vật liệu có chứa amiăng - từ việc tháo dỡ tường và mái nhà, đến chà nhám và làm sàn - đều tạo ra một lượng lớn bụi amiăng. Ngoài việc là một mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe của người lao động, còn có nguy cơ nó bị phân tán ra môi trường xung quanh.

Industrial vacuum cleaners for removing asbestos

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP XỬ LÝ BỤI AMIĂNG


Các máy hút bụi công nghiệp để loại bỏ Amiăng (một pha hoặc ba pha) đều được trang bị hai bộ lọc theo tiêu chuẩn, bao gồm bộ lọc chính và bộ lọc HEPA,để đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả lọc và đảm bảo an toàn cho cả công nhân và môi trường xung quanh . Hệ thống chứa an toàn sử dụng túi được chứng nhận có thể thu gom chất thải độc hại, làm cho việc đóng gói amiăng dễ dàng hơn đáng kể, vì các túi có thể được lấy đi và xử lý, người sử dụng có thể tránh tiếp xúc trực tiếp với bụi.

dg 50 exp asbestos industrial vacuum for asbestos dust

MÁY HÚT BỤI DG 50 EXP XỬ LÝ BỤI AMIĂNG


Để giải quyết vấn đề làm thế nào để loại bỏ bụi amiăng một cách an toàn, Delfin đã thiết kế một sản phẩm chính xác cho mục đích này. Máy hút bụi DG 50 EXP xử lý bụi amiăng có những tiêu chuẩn sau:

- Bộ lọc polyester cấp M tiết diện lớn

- Bộ lọc tuyệt đối HEPA

- Máy hút bụi được chứng nhận TUV SUD để hút bụi cấp M, H và H-ASBEST (theo phụ lục 7 TRGS 519), với các thử nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn, IEC / DIN EN 60335-2-69 / phụ lục AA.

- Bộ túi chứa được chứng nhận có thể chứa bụi nguy hiểm.

YÊu cẦu cung cẤp thÔng tin

+