Máy hút bụi công nghiệp chứng nhận Atex

Máy hút bụi công nghiệp được ATEX chứng nhận phải tuân theo một số tính năng mang tính xây dựng để ngăn chặn mọi nguồn phát lửa. Máy hút bụi phải ngăn chặn sự hình thành của tĩnh điện và mục tiêu này có thể đạt được bằng cách chọn các phương án mang tính xây dựng như tiếp đất, bộ lọc chống tĩnh điện, phụ kiện để hút vật liệu dẫn điện, động cơ cụ thể và được chứng nhận để tránh quá nóng. Máy hút bụi công nghiệp ATEX được xây dựng để hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định ATEX có hiệu lực, bằng cách đảm bảo an toàn vận hành tối đa.

Bụi rủi ro thấp
Máy hút bụi được chứng nhận ATEX 22 - Atex II 3D

Máy hút bụi công nghiệp để sử dụng ở những khu vực có nguy cơ nổ thấp do sự hiện diện của bụi dễ cháy. Bộ lọc lớp chống tĩnh M và nối đất theo tiêu chuẩn.

Bụi rủi ro trung bình
Máy hút bụi được chứng nhận ATEX 20 bên trong / 22 bên ngoài - Atex II 1 / 3D

Máy hút bụi công nghiệp để sử dụng ở những khu vực có nguy cơ nổ trung bình do sự hiện diện của bụi dễ cháy. Bộ lọc chống tĩnh điện lớp M, bộ lọc HEPA H14, hộp tiếp đất và thép không gỉ làm tiêu chuẩn, linh kiện và động cơ được chứng nhận bởi nhà sản xuất. Khoang bên trong của máy hút bụi được chứng nhận cho khu vực 20.

Bụi rủi ro cao
Máy hút bụi được chứng nhận ATEX 20 bên trong / 21 bên ngoài -  Atex II 1 / 2D

Máy hút bụi công nghiệp để sử dụng trong các khu vực có nguy cơ nổ cao do sự hiện diện của các thiết bị dễ cháy. Bộ lọc chống tĩnh điện lớp M, bộ lọc HEPA H14, hộp tiếp đất và thép không gỉ làm tiêu chuẩn, linh kiện và động cơ được chứng nhận bởi nhà sản xuất. Khoang bên trong của máy hút bụi được chứng nhận cho khu vực 20.

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP CHO LOẠI BỤI DỄ CHÁY

Máy hút bụi được chứng nhận chống cháy nổ Atex or NRTL để xử lí các loại bụi dễ cháy ( bên ngoài và trong thùng chứa của máy hút bụi) 

Sử dụng khí nén
Máy hút bụi được chứng nhận Atex cho vùng 1, 2, 21, 22 -  Atex 2GD

Máy hút bụi được chứng nhận Atex để sử dụng trong các khu vực có nguy cơ nổ cao, nơi không có nguồn điện hoặc không được khuyến nghị. M bộ lọc chống tĩnh điện, nối đất và xây dựng thép không gỉ làm tiêu chuẩn.

Yêu cầu báo giá!

+