Máy hút bụi Atex được chứng nhận và các giải pháp ACD cho sự an toàn trong môi trường làm việc

Máy hút bụi công nghiệp được chứng nhận ATEX phải tuân thủ một số tính năng để ngăn chặn bất kỳ nguồn phát sinh tia lửa điện nào. Máy hút bụi phải ngăn chặn sự hình thành tĩnh điện và mục tiêu này có thể đạt được bằng cách chọn các tùy chọn như nối đất, bộ lọc chống tĩnh điện và bộ phụ kiện để hút vật liệu dễ cháy, động cơ đặc biệt và được chứng nhận để tránh quá nhiệt. 
Do đó, máy hút bụi ATEX đã được thiết kế để hoạt động tuân thủ đầy đủ các quy định ATEX hiện hành, đảm bảo an toàn vận hành tối đa.

Máy hút bụi công nghiệp ACD

Máy hút bụi công nghiệp ACD được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi thiết kế đặc biệt để đảm bảo thu gom bụi dễ cháy một cách an toàn tuyệt đối ở những khu vực không được phân loại là môi trường dễ cháy nổ và không yêu cầu chứng nhận ATEX. Được trang bị hai cấp độ lọc là bộ lọc chống tĩnh điện cấp M và bộ lọc tuyệt đối HEPA theo tiêu chuẩn, nhằm đảm bảo hiệu quả lọc tối đa và bảo vệ động cơ bằng cách ngăn ngừa rủi ro cháy nổ.

Bụi rủi ro thấp
Máy hút bụi được chứng nhận ATEX 22 - Atex II 3D

Máy hút bụi công nghiệp để sử dụng ở những khu vực có nguy cơ nổ thấp do sự hiện diện của bụi dễ cháy. Bộ lọc lớp chống tĩnh M và nối đất theo tiêu chuẩn.

Bụi rủi ro cao
Máy hút bụi được chứng nhận ATEX 20 bên trong / 21 bên ngoài -  Atex II 1 / 2D

Máy hút bụi công nghiệp để sử dụng trong các khu vực có nguy cơ nổ cao do sự hiện diện của các thiết bị dễ cháy. Bộ lọc chống tĩnh điện lớp M, bộ lọc HEPA H14, hộp tiếp đất và thép không gỉ làm tiêu chuẩn, linh kiện và động cơ được chứng nhận bởi nhà sản xuất. Khoang bên trong của máy hút bụi được chứng nhận cho khu vực 20.

Bụi rủi ro trung bình
Máy hút bụi được chứng nhận ATEX 20 bên trong / 22 bên ngoài - Atex II 1 / 3D

Máy hút bụi công nghiệp để sử dụng ở những khu vực có nguy cơ nổ trung bình do sự hiện diện của bụi dễ cháy. Bộ lọc chống tĩnh điện lớp M, bộ lọc HEPA H14, hộp tiếp đất và thép không gỉ làm tiêu chuẩn, linh kiện và động cơ được chứng nhận bởi nhà sản xuất. Khoang bên trong của máy hút bụi được chứng nhận cho khu vực 20.

Yêu cầu báo giá!

+