Industrial vacuum cleaners for the metalworking and engineering industry

NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO MÁY

Trong ngành công nghiệp chế tạo máy, bảo dưỡng và làm sạch các máy móc chế tạo là một trong những nhu cầu cần thiết, giúp giảm tối thiểu thời gian bảo dưỡng máy, tăng độ an toàn và nâng cao năng suất

Industrial vacuum cleaners for the metalworking and engineering industry

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP DÙNG TRÊN MÁY MÓC SẢN XUẤT

Trong quá trình sản xuất, máy móc công nghiệp sẽ sinh ra lượng mạt sắt rất lớn và lượng mạt sắt này có nguy cơ làm giảm nâng suất và chất lượng sản phẩm. Đó là lý do dòng Tecnoil được thiết kế để giải quyết vấn đề này.  Ưu điểm của dòng Tecnoil là có thể hút dầu và mạt trên các máy móc sản xuất

Nhờ vào những máy hút bụi, chúng ta có thể:

- Tiết kiệm chi phí xử lý dầu đã sử dụng

- Dễ dàng bảo trì và làm sạch các máy móc công nghiệp

- Giảm số lần tạm dừng máy để bảo trì

Dòng Tecnoil là dòng máy hút bụi công nghiệp với độ hoàn thiện cao đến từ Delfin. Máy có thể xử lý dầu và mạt sắt một cách dễ dàng mà không xảy ra các hiện tượng bị tắc do hút lượng bụi dày

INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR ADDITIVE MANUFACTURING
MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP  DÙNG TRONG SẢN XUẤT BỒI ĐẮP (ADDITIVE MANUFACTURING)

Trong ngành công nghiệp sản xuất mới như sản xuất bồi đắp, sẽ phát sinh bụi có rủi ro cháy nổ cao như là bụi titan, bụi nhôm hay bụi carbon. Do đó, khi quá trình sản xuất hoàn tất, các nhà máy phải sử dụng máy hút bụi công nghiệp loại bỏ bụi và xử lý bụi dư để:

- Tránh nhiễm bẩn sản phẩm

- Đảm bảo rằng bụi đã được xử lý an toàn

ATEX INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS WITH LIQUID INERTISER FOR EXPLOSIVE DUST

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP VỚI CHỨNG NHẬN ATEX DÙNG CHO XỬ LÝ CÁC BỤI DỄ CHÁY NỔ

 

Máy hút bụi công nghiệp được thiết kế nhằm mục đích loại bỏ bụi dễ cháy nổ một cách an toàn thông qua việc sử dụng dầu trơ để giảm nguy cơ dễ cháy nổ trong quá trình hút

Delfin đã cải tiến máy hút bụi với thùng chứa có thể tháo rời, làm giảm lượng bụi gia tăng trong nhà máy

Discover the pre-separator for inertization of explosive dusts
INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR PRECIOUS METALS

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP DÙNG ĐỂ KHAI THÁC KIM LOẠI QUÝ

Những hạt bụi được sinh ra trong quá trình khai thác kim loại quý đều mang giá trị tài chính rất to lớn. Do đó, Delfin đã đem đến giải pháp hút bụi để thu lại tất cả các hạt bụi sinh ra trong quá trình sản xuất, khai thác tối đa giá trị của nguồn tài nguyên

Discover the DG EXP!

YÊu cẦu cung cẤp thÔng tin