HỆ THỐNG HÚT BỤI TRUNG TÂM: NHỮNG BỘ PHẬN CHÍNH

Khi thiết kế một hệ thống hút bụi trung tâm, Delfin cung cấp các bộ phận cần thiết cho việc lắp đặt: bộ phận hút, đường ống và tất cả các bộ phận cần thiết cho hệ thống.
Đường ống:
- Ống dẫn hướng
- Đầu chia nhánh
Các bộ phận:
- Bộ phận hút
- Bộ phận chống trượt
- Bộ phận xả
- Ống cố định trên tường
- Tấm thông hơi
- Bộ phận đặc biệt


Yêu cầu báo giá!