THÙNG CHỨA RỜI TÍCH HỢP BỘ LỌC
CẢI THIỆN DUNG TÍCH CHỨA BỤI VÀ BẢO VỆ BỘ PHẬN HÚT

Thùng chứa rời được trang bị bảng điều khiển độc lập và bộ lọc polyester tiết diện lớn, tích hợp hệ thống làm sạch tự động. Dung tích tối đa có thể lên đến 1000 lít, Làm tăng đáng kể hiệu quả của hệ thống hút bụi trung tâm.
- Dung tích chứa bụi lớn
- Bộ lọc tiết diện lớn
- Hệ thống làm sạch bộ lọc tự động và bộ phận hẹn giờ


Yêu cầu báo giá!

+