CHÚNG TÔI LÀ MỘT PHẦN CỦA SỰ THAY ĐỔI

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, chúng tôi quyết định tiếp nhận những thách thức mới và đóng góp cho sự bền vững môi trường,
bảo vệ con người và sự phát triển của cộng đồng bằng cách cam kết thực hiện các mục tiêu tham vọng hơn bao giờ hết.Do đó, chúng tôi đã tạo ra dự án Delfin Values For Life,
dành riêng cho việc đạt được 9 mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc. Dự án gói gọn các giá trị,
triết lý doanh nghiệp và trách nhiệm của chúng tôi đối với con người, môi trường và cộng đồng.

SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC

Sản phẩm của chúng tôi đảm bảo mức độ an toàn cao nhất trong mọi lĩnh vực và môi trường sản xuất, nhờ chứng nhận, hệ thống thu gom bụi an toàn và lọc hiệu quả cao.

BÌNH ĐẲNG GIỚI

Chúng tôi tin rằng sự công bằng và bình đẳng tạo ra giá trị cho xã hội và cho công ty chúng tôi, bởi vì nó tăng cường khả năng của chúng tôi, mở ra tiềm năng của nhân viên bất kể giới tính và đóng góp trực tiếp cho doanh nghiệp.

CONSUPTION HIỆU QUẢ

Chúng tôi áp dụng các thực tiễn tốt nhất để đảm bảo tiêu thụ năng lượng có trách nhiệm trong khi giảm thiểu tác động môi trường của chúng tôi.

CÔNG VIỆC VÀ TĂNG TRƯỞNG

Chúng tôi tạo ra một môi trường cho phép sự phát triển chuyên nghiệp và cá nhân của mỗi nhân viên của chúng tôi.Chúng tôi muốn làm gương cho tất cả mọi người như một công ty cải thiện cuộc sống hàng ngày.

CÔNG NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Chúng tôi hỗ trợ công nghiệp hóa bền vững bằng cách tạo ra các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, an toàn và tăng năng suất trong tất cả các lĩnh vực công việc.

THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi cam kết giúp đỡ cộng đồng bằng cách hỗ trợ các hiệp hội và sáng kiến được thiết kế cho những người có nhu cầu, thanh niên khuyết tật hoặc kém may hơn.

TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

Chúng tôi cam kết sử dụng các nguồn lực có sẵn cho chúng tôi để sản xuất máy hút bụi có trách nhiệm.Chúng tôi tái chế chất thải chúng tôi sản xuất càng nhiều càng tốt.

HÀNH ĐỘNG KHÍ HẬU

Chúng tôi thực hiện các biện pháp quan trọng để chống lại biến đổi khí hậu và hậu quả của nó bằng cách kiểm soát và giảm tác động môi trường của các hoạt động của chúng tôi.

BẢO VỆ ĐẠI DƯƠNG

Chúng tôi bảo vệ môi trường bằng cách làm việc với các hiệp hội loại bỏ nhựa khỏi biển để bảo vệ đa dạng sinh học.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI TRONG VIỆC TẠO RA MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

Là một công ty, chúng tôi chú ý đến tác động hàng ngày của chúng tôi đối với môi trường.Đó là lý do tại sao chúng tôi
cam kết trở thành một phần của những nỗ lực toàn cầu để cùng tạo ra một thế giới bền vững hơn, thúc đẩy các thực hành môi trường hợp lý,
khuyến khích tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, và góp phần vào các tác động phát triển tích cực.

TẢI XUỐNG CSR CỦA CHÚNG TÔI

VÌ MÔI TRƯỜNG
Chúng tôi cam kết các hành động và hành vi cụ thể để giảm tác động môi trường của chúng tôi.

VÌ NHÂN DÂN
Chúng tôi tạo điều kiện làm việc an toàn không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào và có cơ hội cho các nguồn lực phát triển.

VÌ XÃ HỘI
Chúng tôi góp phần giải quyết một loạt các vấn đề xã hội bắt đầu từ các cộng đồng xung quanh chúng tôi.

Delfin cho đại dương

Là một công ty, chúng tôi hỗ trợ 4Ocean, loại bỏ nhựa từ biển và đại dương và tái sử dụng nó để tạo ra vòng đeo tay.
Mỗi vòng đeo tay tài trợ cho việc loại bỏ 0,5kg chất thải từ biển và đại dương bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi ô nhiễm.
Chúng tôi đã cùng nhau loại bỏ tương đương với chai nhựa nửa lít 6.945 ra khỏi biển.