Tránh ô nhiễm sản phẩm nhờ các phụ kiện với nhiều màu sắc!

14/05/2018

Ô nhiễm sản phẩm luôn là mối quan tâm lớn nhất đối với các công ty trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Sử dụng máy hút bụi công nghiệp để làm sạch khu vực sản xuất là giải pháp tốt nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho khách hàng. Hầu hết các khu vực sản xuất đều cần sử dụng máy hút bụi công nghiệp để sử dụng với các mục tiêu khác nhau. Các phụ kiện mới với mã màu giúp người lao động dễ dàng hơn và loại bỏ các rủi ro!

Mã màu: một tiện ích quan trọng chống ô nhiễm sản phẩm

Hiện nay, sử dụng mã màu để đảm bảo chất lượng sản phẩm và ngăn chặn việc dừng sản xuất. Bạn cần sử dụng chúng:

  • Đơn giản hóa việc nhận biết việc sử dụng từng phụ kiện
  • Để theo dõi các hoạt động khác nhau trên mỗi phụ kiện để sử dụng xác định
  • Để cải thiện tổ chức công cụ trong khu vực sản xuất
  • Để đảm bảo chất lượng tốt nhất của sản xuất và để loại bỏ nguy cơ ô nhiễm giữa các sản phẩm khác nhau hoặc các tác nhân bên ngoài

Phụ kiện cho máy hút bụi công nghiệp Delfin có mã màu

Dòng phụ kiện mới của Delfin có mặt để đơn giản hóa mọi yêu cầu trong ngành thực phẩm. Có sẵn trong các hình dạng và màu sắc khác nhau, được FDA phê chuẩn, thích nghi với việc tiếp xúc với thực phẩm và có thể khử trùng. Giải pháp hút an toàn nhất cho ngành thực phẩm.

Bụi silic tinh thể: Rủi ro và phòng ngừa

04 December

Đọc thêm

GIẢI PHÁP XỬ LÝ BỤI XI MĂNG

18 September

Đọc thêm

DÒNG SẢN PHẨM DHV: GIẢI PHÁP CHUYÊN DỤNG CHO CÔNG NGHIỆP NẶNG

03 September

Đọc thêm

YÊU CẦU CUNG CẤP THÊM THÔNG TIN

+